GJENDJA E MAKINAVE

DUKE PASUR PARASYSH SE KENAQESIA E KLIJENTEVE KRIJOHET ME SE PARI NGA GJENDJA E MIRE E MAKINAVE NE MUNDOHEMI TE RIGJENEROJME KONTIGJENTIN E MAKINAVE SA ME SHPESH QE TE JET E MUNDUR